Trygghetsalarm

Eldre, personer med personer med funksjonsnedsettelse og andre som har behov for å kunne tilkalle hjelp, kan få tildelt trygghetsalarm.

Hva er trygghetsalarm?

Trygghetsalarm er en sensor som for eksempel kan bæres rundt halsen som i et smykke, eller som et armbånd på håndleddet. Trygghetsalarmen er knyttet til en alarmsentral, som formidler videre kontakt til hjemmetjenesten.  Hvis alarmen blir utløst vil alarmsentralen gi beskjed til hjemmetjenesten slik at de kan rykke ut, uansett når på døgnet det er.

Hvem kan få trygghetsalarm?

Kommunen vurderer om trygghetsalarm vil være en hensiktsmessig del av tjeneste, i samarbeid med den enkelte pasient eller brukeren.

Når kommunen gjør en vurdering av om du trenger trygghetsalarm gjør de en vurdering av følgende:

  • Har du en sykdom eller tilstand som medfører akutt behov for hjelp?
  • Er det fare for at du kan falle å skade deg?
  • Har du problemer knyttet til utrygghet eller engstelse?

Hvordan søke om trygghetsalarm?

Hvis du har behov for trygghetsalarm kan du søke om det. Når du har søkt, skal du få en skriftlig tilbakemelding, enten du får trygghetsalarm eller ikke. Hvis du får avslag på søknaden din, skal dette også begrunnes skriftlig. Du skal også få informasjon om klagefrist og hvordan du klager.

Slik søker du helse og omsorgstjenester

 

Søk trygghetsalarm   Fullmakt skjema (PDF, 70 kB) 

Se brukerveiledning trygghetsalarm (PDF, 307 kB)