Rehabiliteringsopphold

Rehabilitering er et tidsbegrenset "treningsopphold", som skal hjelpe deg etter en skade eller sviktende helse, slik at du skal bli mest mulig selvstendig.

Tilbudet i rehabiliteringsplassene kan gis til pasienter i forlengelse av sykehusopphold, men kan også tilbys pasienter som er hjemmeboende, etter søknad og behovsvurdering.