Oppholdstyper i sykehjem

Institusjonstjenesten leverer institusjonstjenester i form av langtidsopphold, korttidsopphold, rehabiliteringsopphold og avlastningsopphold for hjemmeboende.

Vår visjon er å tilrettelegge for livsutfoldelse i trygge omgivelser.
Vi skal sørge for at Rana kommunes innbyggere med behov for heldøgns pleie, rehabilitering og omsorg, mottar et best mulig tilbud.
Vi arbeider kontinuerlig med økt kvalitet i tjenesten, fagutvikling og innovasjon, for å møte fremtidens behov.