Sykehjem

Sykehjem er en boform for de som har behov for døgnkontinuerlig omsorg og pleie, men som ikke trenger behandling i sykehus.

Per 2021 har Rana kommune tilsammen 245 institusjonsplasser, fordelt på 5 bygg.

Søk om opphold i sykehjem

Kart