Sykehjem

Sykehjem er en boform for de som har behov for døgnkontinuerlig omsorg og pleie, men som ikke trenger behandling i sykehus.

Rana kommune til sammen 245 institusjonsplasser, fordelt på 5 bygg.

 

Kart