Er du pårørende?

Pårørende er ofte familiemedlemmer, partnere eller andre nærpersoner i nettverket til den som er pasient eller bruker. Noen er pårørende i kortere perioder, for andre er pårørenderollen livslang.

Hvem er pårørende?

En pårørende oppgis av pasienten eller brukeren. Dersom pasienten eller brukeren er ute av stand til å oppgi pårørende, skal nærmeste pårørende være den som i størst utstrekning har varig og løpende kontakt med pasienten eller brukeren. 

I perioden 1. februar til 31. mars 2023 gjennomfører vi en pårørendeundersøkelse i helse- og omsorgstjenestene i Rana kommune

Les mer og delta i undersøkelsen her.

 

Ønsker du å snakke med tjenesten?

Om du som pårørende ønsker å snakke med noen i tjenesten kan du enten kontakte den avdelingen som utøver tjenesten hos den du er pårørende til eller du kan kontakte tildelingskontoret som kan veilede deg som pårørende og videreformidle kontaktinformasjon.

Det er viktig at du som pårørende søker råd og støtte. 

Gode råd til deg som er pårørende.