Rive en bygning

Å rive et bygg, er i utgangspunktet søknadspliktig.

Huskeregler for riving av et bygg

  • Riving er i utgangspunktet søknadspliktig. 
  • Det du kan bygge uten å søke, kan du også rive uten å søke.
  • Uansett om rivingen er søknadspliktig eller ikke, er du forpliktet til å håndtere avfallet på korrekt måte.
  • Ved riving av bygg på mer enn 100 m2 bruksareal, må det også utarbeides en avfallsplan og miljøsaneringsbeskrivelse.
  • Ved riving eller endring av bygg på mer enn 100 m2 bruksareal, må fagfolk søke for deg. 

Sjekk hvilke regler som gjelder for eiendommen din

Finn informasjon om eiendommen din og hva du har lov til å bygge

Hva du kan rive selv uten å søke finner du i byggesaksforskriften § 4-1.

Fagfolk må søke for deg hvis

  • rivingen er søknadspliktig

Send søknad om riving

Nå kan du søke om riving digitalt. 

Du kan lese mer om hvordan du kan søke om digitale løsninger for byggesøknader på nettsiden til Direktoratet for byggkvalitet

Dette må du huske på før du river

  • varsle eventuelle panthavere eller kreditorer som har pengeheftelser i eiendommen
  • avklare at strøm og telefontjenester kobles fra med leverandørene
  • kontakte seksjon for vann og avløp i kommunen hvis bygningen er tilkoblet kommunalt ledningsnett

Skal du bygge nytt etter at du har revet?

Hvis du skal bygge opp igjen, blir det sett på som et nytt bygg. Det betyr at du må søke om å få lov til å bygge. Du må også søke hvis du skal bygge noe annet på samme sted.

Her får du veiledning hvis du skal bygge noe nytt 

 

Her finner du mer informasjon om riving

Veiledning om riving (PDF, 219 kB)