Er et bygg et kulturminne?

Bygninger og byggverk kan være kulturminner og for noen av disse er det bestemt at vi skal bevare for fremtiden.

Noen kulturminner er fredet

Et kulturminne kan være fredet på grunn av alderen sin (kulturminneloven),

Det kan også være fredet fordi Riksantikvaren har vedtatt det.

Vi har ikke mange fredede bygg eller byggverk i Rana, men vi har en del bygg og byggverk som kommunen har bestemt at vi skal ta med oss inn i fremtiden.

I 2002 ble den første verneplanen for Rana (PDF, 10 MB) vedtatt. Den gjelder fortsatt, men vi jobber nå med å lage en ny plan for kulturminner i kommunen. Når den nye planen blir vedtatt vil den erstatte dagens verneplan.

Bygg og byggverk kan også være regulert til bevaring

Det betyr at man i reguleringsplanen for akkurat det området har bestemt at bygningene ikke kan rives, og at det stilles strengere krav til hvordan disse vedlikeholdes og om de kan endres.  

Her kan du sjekke om bygget ditt er regulert til bevaring 

Men med strengere krav kommer også muligheter
Hvis en bygning eller ett byggverk er med i verneplanen eller er regulert til bevaring, kan du søke om midler for å dekke merkostnadene kravene til bevaring kan medføre. Det er Kulturminnefondet som forvalter denne støtteordningen.

Søk om tilskudd til kulturminne