Andre tjenester

Feietjenesten tilbyr flere ulike tjenester i tillegg til vanlig feiing og tilsyn med fyringsanlegg.

Andre tjenester

Arbeid utenom planlagt rute vil vanligvis bli samlet opp, og utført mot slutten av hvert kvartal. Hvis det haster, er det vanligvis mulig å fremskynde tidspunkt for avtale.

Bestill andre tjenester

Du kan bestille andre tjenester gjennom å sende inn dette skjemaet for bestilling av tjenester.

Kostnader for de ulike tjenestene er oppgitt i vår artikkel om priser og gebyrer.

Kontakt feietjenesten

Hvis du har spørsmål om andre tjenester kan du kontakte feietjenesten på:

Du kan også spørre brannforebyggeren når han / hun er hos deg på feiing eller tilsyn.

Relatert

Tilsyn med fyringsanlegg

Feiing

Priser og gebyrer