Meld om nytt ildsted eller søk fritak

Her kan du melde om nytt ildsted eller søke om fritak for feiing og tilsyn.

Melding om ny ovn

Søknad om fritak for feiing og tilsyn

Melding om ny ovn

Dersom du har montert et nytt ildsted (ovn, peis, pelletskamin), skal dette meldes til feietjenesten.

Fritak for feiing og tilsyn 

Fritak for feiing og tilsyn med fyringsanlegg kan innvilges i følgende tilfeller:

  • Bygget eller leiligheten har ikke pipe.
  • Det er ikke montert ildsted (ovn, peis, fyrkjel) til pipa. Hvis pipa har flere røykløp kan det være aktuelt å søke fritak for ett av røykløpene. Det samme gjelder hvis bygget har flere piper.
  • Bygget er til nedfalls eller på andre måter ikke egnet til bruk.
  • Det er søkt om og innvilget rivingstillatelse for bygget.

At et hus for tiden er ubebodd gir ikke nødvendigvis fritak for feiing og tilsyn.