Meld om nytt ildsted eller søk fritak

Her kan du melde om nytt ildsted eller søke om fritak for feiing og tilsyn.

 

Fritak for feiing og tilsyn 

Fritak for feiing og tilsyn med fyringsanlegg kan innvilges i følgende tilfeller:

  • Bygget eller leiligheten har ikke skorstein.
  • Det er ingen ildsted (ovn, peis, fyrkjel) tilknyttet skorstein. Hvis skorsteinen har flere røykløp kan det være aktuelt å søke fritak for ett av røykløpene. Det samme gjelder hvis bygget har flere skorsteiner.
  • Bygget er til nedfalls eller på andre måter ikke egnet til bruk.
  • Det er søkt om og innvilget rivingstillatelse for bygget.

At et hus for tiden er ubebodd gir ikke nødvendigvis grunnlag for fritak.

Melding om nytt ildsted

Dersom du har montert et nytt ildsted (ovn, peis, pelletskamin) skal dette meldes til feietjenesten.