Råd om fyring

Riktig fyring reduserer kostnader, sparer miljøet og reduserer faren for brann.

Riktig fyring handler i korte trekk om riktig trekk, god kvalitet på ved og et fyringsanlegg som er riktig dimensjonert for varmebehovet.