Hauknes barneskole

ligger i naturskjønne omgivelser fem kilometer sørvest for Mo sentrum, midt mellom høgfjell og fjære. Dette gir oss en flott mulighet til å drive undervisning og aktiviteter ute i naturen. Området rundt skolen brukes flittig av alle klasser til uteskole, kroppsøving og lek. 

Totalt har skolen 215 elever. Skolen har SFO som er åpen hele året, med unntak av tre uker om sommeren og enkelte planleggingsdager. 

I tida fra januar 2015 til juni 2016 ble hovedbygget på skolen totalrenovert og påbygd.  Skolen framstår i dag i god stand og med godt utstyr. I tillegg ble uteområdet opparbeidet og tilrettelagt for aktivitet sommeren 2017. Dette gjelder både sommer og vinteraktiviteter. Uteområdet er attraktivt og i bruk både i skoletida og ellers.  

Skolen er fast praksisskole for Nord Universitet.

Skolen har TPO-leder som medvirker til at tilpasset opplæring og spesialundervisning blir ivaretatt på en god måte.

Det har over år blitt gitt et tilbud til minoritetselever ved skolen.

Visjon: Gjennom arbeid med grunnleggende ferdigheter skal elevene utvikle kunnskap, kompetanse og gode holdninger. Dette til nytte for både den enkelte og fellesskapet.