Foresattapp "Min Barnehage" for kommunale barnehager

"Min Barnehage foresatt" brukes som en digital kommunikasjonskanal mellom foresatte og kommunale barnehager. 

Vi gjør oppmerksom på at appen skal ikke benyttes til å formidle sensitiv informasjon 

Appen skal brukes til korte og konkrete beskjeder. Ved behov for å utdype eller diskutere problemstillinger, ta direkte kontakt med ansatte i barnehagen.  

Alle foresatte som er registrert på barnet har mulighet til å sende og lese alle meldinger i samtalen med barnehagen.

Min Barnehage foresatt-app har foreløpig disse hovedfunksjonene: 

  • Skrive og motta meldinger til og fra barnehagen 

  • Melde fravær og ferie på barnet 

  • Se informasjon om barnet i form av bilde, navn og avdeling* ( bilde krever samtykke fra dere)  

  • Barnehagen kan sende ut beskjeder/ informasjon til en hel avdeling/hele barnehagen- enveiskommunikasjon