Skjenkebevilling for åpent og lukket arrangement

Du må søke om skjenkebevilling hvis:
 • du skal servere alkohol i et lukket selskap som for eksempel bryllup, jubileum eller interne arrangementer i firmaer (ambulerende skjenkebevilling)
 • du leier lokaler, tar betalt for alkohol eller hvis lokalet kun har serveringsbevilling (én enkelt anledning)
 • du skal ha et arrangement som er åpent for publikum, i lokaler uten skjenkebevilling eller utendørs på et avgrenset område (én enkelt anledning)

Ambulerende skjenkebevilling

Ambulerende skjenkebevilling gis til mindre lukkede arrangementer som  bryllup, jubileum og lignende arrangementer for privatpersoner. Slike bevillinger gis vanligvis til selskapslokaler.

 • bevillingsgebyret er per tiden 390 kroner per dag for ambulerende skjenkebevilling

Enkelt anledning

Bevillingen gjelder for åpne arrangementer som festival, offentlig arrangement, forestilling etc.

 • dersom du får innvilget skjenkebevilling for en enkelt anledning må du betale bevillingsgebyr 
 • ved kommersielle åpne arrangement er minstegebyret jf. alkoholforskriften per tiden 5400 kroner. Størrelsen på det endelige gebyret avhenger av hvor mye alkohol som omsettes. 
 • ved søknader om utvidelse av skjenke areal for en enkelt anledning er bevillingsgebyret 500 kroner per dag
 • for mindre arrangement med ideell frivillige organisasjoner som idrettslag eller lignende som arrangør, er bevillingsgebyret 500 kroner per dag med mulig tillegg beregnet ut fra faktisk omsatt mengde alkoholholdig drikk.

Søk om skjenkebevilling- enkelt anledning/ambulerende her

Hvilke krav må du oppfylle?

 • bevillingssøker må være fylt 20 år
 • du må oppgi en person som skal være ansvarlig for skjenkingen
 • skjenke ansvarlig må være fylt 20 år

Hvor lang tid tar det å få svar?

 • det tar én til to uker å få svar på søknad om ambulerende skjenkebevilling (lukket selskap)
 • det tar ca. tre uker å få svar på søknad om skjenkebevilling for enkelt anledning (åpent arrangement)

Lover og forskrifter

Regelverk for salgs- og skjenkesteder