Bevillingsgebyr

Det kan innvilges skjenkebevillinger med følgende kombinasjoner i Rana kommune:

a) alkoholholdig drikk gruppe 1, som inneholder over 2,5 og høyst 4,7 volumprosent alkohol

b) alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2, som inneholder over 4,7 og mindre enn 22 volumprosent alkohol

c) alkoholholdig drikk gruppe 1, 2 og 3, som inneholder mellom 4,7 og til og med 60 volumprosent alkohol

Bevillingsgebyrene 2022

Helse- og omsorgsdepartementet endrer gebyrsatsene hvert år  (inflasjonsjustering)

Størrelsen på det endelige gebyret avhenger av hvor mye alkohol som omsettes:

  • Alminnelige salgs- og skjenkebevillinger:  Oppgave for faktisk omsetning året før og forventet omsetning i inneværende år sendes til Rana kommune innen 1. mars hvert år. Omsetningsoppgaven skal ha vedlagt omsetningsoppgaver fra leverandør.
  • Skjenkebevillinger for en enkelt anledning: Omsetningsoppgaven må sendes til Rana kommune senest 14 dager etter arrangementet.

Omsetningsoppgave finner du her

Lover og forskrifter

Lov av 2. juni 1989 nr 27 om omsetning av alkoholholdig drikk m. v. § 7-1 og Forskrift 8. juni 2005 nr. 538 om omsetning av alkoholholdig drikk m. v § 6-2