Salgsbevilling

 

Butikker som ønsker å selge alkoholholdig drikke må ha salgsbevilling. Salgsbevilling gis for drikke med inntil 4,7 volumprosent alkohol.

Vedlegg som må følge søknaden

  • firmaattest for alle selskaper som er involvert i driften av utsalget 
  • leiekontrakt for salgslokalet     
  • skatteattest for søker/eier og andre med vesentlig innflytelse over virksomheten, basert på skjema RF-1244 fastsatt av Skattedirektoratet 
  • målsatt tegning over utsalgsstedet         
  • dokumentasjon på styrer og stedfortreders ansettelse ved utsalgsstedet          
  • dokumentasjon på styrer og stedfortreders kunnskap om alkoholloven (Kunnskapsprøven)

I tillegg må bevillingssøker kunne fremlegge ytterligere dokumentasjon dersom det trengs.

Søk om salgsbevilling her

Vilkår

  • uklanderlig vandel for selskapet som søker salgsbevilling, samt eiere og daglig leder for selskapet
  • styrer og stedfortreder må være over 20 år, ha uklanderlig vandel, være ansatt på stedet eller arbeide der i kraft av sin eierstilling, og ha bestått kunnskapsprøve for salgsbevilling.

Det gis ikke salgsbevilling til bensinstasjoner og kiosker.

Når får du svar?

Det tar normalt ca. 6-8 uker å få svar etter at søknaden med all nødvendig dokumentasjon har kommet inn til bevillingskontoret.

Lover og forskrifter

Regelverk for salgs- og skjenkesteder