Kunnskapsprøve i Alkoholloven (salg- og skjenkebevilling)

Alle styrere og stedfortredere i virksomheter med salgs- eller skjenkebevilling må bestå en kunnskapsprøve i alkoholloven. Det gjelder også kontrollører som skal utføre salgs- og skjenkekontroll.

Kunnskapsprøve i Alkoholloven

Meld deg på ved å ringe servicetorget på telefon 75 14 50 00. Tidspunktet for prøven tilpasses deg.

  • Kunnskapsprøve i Alkoholloven skal etter forskriftene avlegges på maks 60 minutter. (Dersom du har lese- og skrivevansker kan du få 30 minutter ekstra tid. Dette må dokumenteres.)
  • Det er tillatt med ordbok.
  • Du får elektronisk tilgang til lover og regler.
  • Gyldig legitimasjon MÅ tas med ved prøveavleggelsen.
  • Du må også ha med egen Ipad eller PC.
  • Dersom du skal avlegge både kunnskapsprøve og etablererprøve, kan du gjøre dette på samme dag.
  • Det må betales et gebyr på 400 kroner. Dersom du ikke består prøven så må det betales 400 kroner ved ny oppmelding. Beløpet kan betales direkte på servicetorget, eller vi kan sende deg en faktura dersom du ønsker det.

 Hvem må ta kunnskapsprøven?

  • Styrere og stedfortredere i virksomheter med salgs- eller skjenkebevilling
  • Kontrollører som skal utføre salgs- og skjenkekontroll - også kommunens egne ansatte som skal utføre stedlig kontroll

Det er forskjellige prøver for salgsbevilling og skjenkebevilling. For å kunne godkjennes som styrer eller stedfortreder, må du ha bestått prøven for den bevillingstypen som virksomheten har.

Ved bestått prøve vil det utstedes et bevis som er gyldig på ubestemt tid.

Her kan du teste dine kunnskaper - skjenkebevilling

Her kan du teste dine kunnskaper - salgsbevilling

Læremateriell

Læremateriell kan bestilles hos:                                                                                                                          www.vinn.no