Kulturstipend

Kunstnere og kulturarbeidere med bostedsadresse i Rana kommune kan søke kulturstipend til formål som skal stimulere til kunstnerisk utvikling og vekst.

Søknad kan sendes hele året til:
postmottak@rana.kommune.no eller Rana kommune, postmottak, Postboks 173, 8601  Mo i Rana.


Søknaden merkes med kulturstipend.

Kulturstipendet skal stimulere kunstnere og kulturutøvere bosatt i Rana kommune til kunstnerisk utvikling og vekst. Stipendet har en øvre ramme på kr. 10 000.-

Stipendet kan søkes av både profesjonelle og amatører innenfor sjangerne kunst, musikk, dans, teater, film og litteratur. Unge kunstutøvere skal prioriteres ved fordelingen av tilskudd.

I søknaden må følgende opplysninger oppgis:

  • Plan og begrunnelse for bruk av stipendet
  • Budsjett på hvordan stipendet skal brukes
  • Kontaktinformasjon og kontonummer til søker

Utvalg for oppvekst og kultur deler ut kulturmidler, og forskrift om tildeling av tilskudd for kulturelle formål setter rammer for saksbehandlingen.

 

Saksbehandling

Søknader om støtte til kulturprosjekter blir behandlet politisk i utvalg for oppvekst og kultur. For å være garantert at saken skal komme med til et møte, må søknaden med nødvendig dokumentasjon være mottatt minst 3 uker før møtet i utvalg for oppvekst og kultur avholdes.

Her finner du møteplan for utvalg for oppvekst og kultur

Når utvalg for oppvekst og kultur har behandlet søknaden, vil vedtaksbrev med svar på søknaden sendes ut innen to uker. 

Forskrift om tildeling av tilskudd til kulturelle formål i Rana kommune