Kulturstipend

Kunstnere og kulturarbeidere med bostedsadresse i Rana kommune kan søke kulturstipend til formål som skal stimulere til kunstnerisk utvikling og vekst.

Søknad kan sendes hele året til:
postmottak@rana.kommune.no eller Rana kommune, postmottak, Postboks 173, 8601  Mo i Rana.


Søknaden merkes med kulturstipend

Forskrift om tildeling av tilskudd til kulturelle formål i Rana kommune