Kultur, idrett og fritid

Søke driftstilskudd til lag og foreninger 2023

Lag og foreninger kan nå søk om driftstilskudd for 2023.

Søknadene behandles i utvalg for oppvekst og kultur og søkere som har søkt innen 15.mars får svar etter utvalgsbehandlingen.

Mer informasjon om vilkår for tilskudd og søknadsskjema på siden for tilskuddene. 

Velkommen til VAKU Nordland 07. til 10.mars 2023

VAKU Nordland er kulturfestivalen hvor glede og hjertevarme står i sentrum, venner møter venner og gode relasjoner blir til. Musikalske opplevelser, mye glede og sosialt samvær gir dager vi vil huske med gode følelser.

Påmeldingsfrist 13.februar.

Har du spørsmål eller ønsker å melde deg på går du videre her.