Lenker til tilskuddsordninger for kultur utenfor Rana kommune

I tillegg til stipender og tilskudd fra Rana kommune, finnes det mange andre aktører som man kan søke om stipender, legater og tilskudd fra. Vi har her samlet lenker til noen av disse. 

Lenker til forskjellige tilskuddsordninger innenfor kultur:

Tilskuddsordninger fra Kultur- og likestillingsdepartementet 

Kulturdirektoratet er sekretariat for Kulturrådet, Fond for lyd og bilde og Statens kunstnerstipend, og har også egne tilskuddsordninger for kulturaktører over hele landet.

Norsk viseforum - oversikt støtteordninger for artister og arrangører

Kulturrom - tilskuddsordning for teknisk utstyr og lokaler

Tilskudd fra Nordland Fylkeskommune

UNG24  - kreves det at ungdom er involvert i prosjektet

Fond for utøvende kunstnere -  FFUK gir støtte til utøvende kunstnere innenfor musikk, dans, teater og andre scenekunstarter.  Besøk FFUKs nettside for søknadsinformasjon.

Fritt Ord - Fritt Ord støtter prosjekter som fremmer ytringsfrihet, demokrati, kritisk journalistikk og annen kulturell virksomhet.  Se Fritt Ords nettside for  informasjon om søknadsprosessen

LNU - Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner - LNU gir tilskudd til kulturaktiviteter rettet mot barn og unge. Se LNU sine tilskuddsordninger for mer informasjon

Norsk Filminstitutt - For prosjekter innen film og audiovisuell produksjon, kan Norsk Filminstitutt være en kilde til finansiering. Se Norsk Filminstitutts nettside for å søke tilskudd

Norske billedkunstneres søkeportal

I NBKs søkeportal kan du søke prosjektstøtte fra Billedkunstnernes Vederlagsfond (BKV) med frist to ganger i året (vår og høst) og stipend fra Billedkunstnernes Vederlagsfond (BKV) og Bildende Kunstneres Hjelpefond (BKH) med frist medio oktober hvert år

Her kan du søke musiker- og bandstipend hos norsk jazzforum