Driftstilskudd frivillige lag og foreninger innenfor kultur

Driftstilskuddet er en økonomisk støtte som kan dekke løpende kostnader til å opprettholde normal drift av en organisasjon eller forening. Dette kan være utgifter til for eksempel honorarer/lønn, leie av lokaler, utstyr, vedlikehold og andre kostnader knyttet til organisasjonens daglige drift. Tilskudd til drift vurderes ut fra økonomi, aktivitetsnivå og hvem aktiviteten retter seg mot.

Søknadsfrist er 15.mars. 

Hvem kan søke

For å søke om driftstilskudd må oppfylle følgende krav:

 1. Dere må være hjemhørende i Rana kommune.
 2. Foreninger med barn og unge mellom 13 – 20 år prioriteres, men andre kan også søke om tilskudd
 3. Dere kan ikke utestenge grupper eller enkeltpersoner på grunn av religion, etnisitet, sosial eller politisk tilhørighet og dere må ha åpne muligheter for medlemskap. 
 4. Dere må ha minst 20 medlemmer som betaler kontingent.  

Slik søker du

For å søke om driftstilskudd må du fylle ut et digitalt søknadsskjema. Før du starter utfyllingen av søknad er det lurt å finne frem opplysninger og vedlegg som søknaden skal inneholde. Ved å logge deg inn med BankID, får du tilgang til å mellomlagre søknaden, og gjenbruke den ved en senere anledning. 

Hvilke opplysninger må være med i søknaden?

 • Søkers navn, adresse, telefonnummer, e-post, organisasjonsnummer og bankkontonummer.
 • Siste godkjente årsmelding og regnskap, og budsjett for inneværende år.
 • Egenkapital per 31.12. siste år
 • Årsresultat per. 31.12. siste år
 • Oversikt over antall medlemmer i alderen 0-13 år, 13-20 år og over 20 år
   

Trykk her for å komme til søknadsskjemaet

Hva skjer etter at søknad er sendt inn

Søknader om støtte til kulturprosjekter blir behandlet politisk i utvalg for oppvekst og kultur,  23. april eller 28. mai.  Når utvalg for oppvekst og kultur har behandlet søknaden, vil dere innen 3 uker motta svar på søknaden. 

Her finner du møteplan og sakspapirer for utvalg for oppvekst og kultur

Utbetaling av tilskudd

Søkere som får tildelt tilskudd, vil få informasjon om når utbetaling skjer i vedtaksbrev. 

Regelverket 

Forskriften om tildeling til kulturelle formål i Rana, Nordland, forteller deg om de ulike tilskuddsordningene innenfor kulturfeltet, hva reglene er, og hvem som kan be om støtte:

Forskrift om tildeling av tilskudd til kulturelle formål, Rana, Nordland

Informasjon om tilskudd til idrett, friluftsliv og lekeplasser i Rana kommune finner du ved å trykke på denne lenken