Undervisningstilbud ved kulturskolen

Nedenfor kan du se en video av to kulturskoleelever som forteller hva det beste med kulturskola er. De spiller en liten trudelutt på saksofon og trombone.