Hjemmesykepleie

Alle har rett til å bo hjemme så lenge som mulig. Hjemmesykepleie gir helsehjelp til personer som bor hjemme eller i omsorgsbolig/bosenter. 

Hva tilbyr vi?

Hjelpen blir tilpasset personens individuelle behov, og kan for eksempel være:

  • hjelp til personlig stell og pleie
  • sårstell
  • hjelp til medisiner og annen medisinsk behandling i samarbeid med behandlende lege
  • hjelp til å søke om tekniske hjelpemidler eller velferdsteknologiske hjelpemidler
  • veiledning og opplæring som gjør at du i størst mulig grad blir selvhjulpen 

Hjemmesykepleie er tilgjengelig 24 timer i døgnet.

Betaling

Hjemmesykepleie er gratis.

Slik søker du

Du søker om hjemmesykepleie ved å fylle ut søknadsskjemaet for helse- og omsorgstjenester.

Søk helse- og omsorgstjenester

 

Telefonnummer til avdelingene