Selfors sykehjem

Selfors sykehjem har fire avdelinger med til sammen 80 sykehjemsplasser. 

40 av plassene er tilrettelagte for brukere med demenssykdom.
20 er ordinære sykehjemsplasser.
20 av plassene er korttids- og avlastningsplasser.

Avdelinger:

Besøk gjerne Selfors sykehjem Facebook side

Besøksadresse: Sjøforsgata 24, 8613 Mo i Rana
Postadresse: Postboks 173, 8601 Mo i Rana

 

Søk sykehjem   Fullmakt skjema (PDF, 70 kB)