Selfors sykehjem

Selfors sykehjem har fire avdelinger med til sammen 80 sykehjemsplasser. 

Søk opphold her

40 av plassene er tilrettelagte for brukere med demenssykdom.
20 er ordinære sykehjemsplasser.
20 av plassene er korttids- og avlastningsplasser.

Avdelinger:

Besøk gjerne Selfors sykehjem Facebook side

Besøksadresse: Sjøforsgata 24, 8613 Mo i Rana
Postadresse: Postboks 173, 8601 Mo i Rana