Fysioterapi med driftstilskudd

Rana kommune sitt totale fysioterapitilbud består av fastlønte fysioterapeuter og private fysioterapeuter med driftsavtale med kommunen. De fastlønte fysioterapeutene arbeider i rehabiliteringstjenesten, helseparken og innsatsteamet.

Hva betyr driftstilskudd og frikort?

Hvis du bruker fysioterapeut som har driftstilskudd eller jobber i kommunen opparbeider du deg til slutt frikort. Frikort for helsetjenester får du når du har betalt over et visst beløp i egenandeler. Når du har fått frikort slipper du å betale egenandeler for resten av kalenderåret. Fysioterapeuter ved private klinikker uten driftstilskudd er ikke underlagt priskontroll eller offentlig fastsatte takster. Det vil si at de kan bestemme prisen på timene sine selv. Behandling hos fysioterapeuter uten driftsavtale eller fast ansettelse i kommunen faller dermed utenfor folketrygdens takster og refusjonsordninger.

Mer informasjon om frikort og frikortordningen