Rehabiliteringstjenesten

Rehabiliteringstjenesten skal gi personer med funksjonsproblemer mulighet til å oppnå best mulig funksjonsevne, selvstendighet og samfunnsdeltakelse. Tjenesten skal fremme helse og livskvalitet.

Besøksadresse: Jernbanegata 16, 3. etasje.
Postsadresse: Postboks 173, 8601 Mo i Rana
Felles epost: rehabiliteringstjenesten@rana.kommune.no
Telefon : 75 14 62 50

 

Kart