Ergoterapi

Dersom du opplever at sykdom, funksjonsnedsettelser eller miljøfaktorer påvirker hvordan du mestrer daglige aktiviteter eller gjøremål, kan ergoterapi være til hjelp. Ergoterapi tar utgangspunkt i det som er viktig for deg.

Hva gjør en ergoterapeut?

Ergoterapeuter er autorisert helsepersonell som arbeider helsefremmende og forebyggende for å fremme helse og aktivitet. Ergoterapeuter bidrar til løsninger når det oppstår et gap mellom en persons helse og hverdagens krav, slik at alle skal kunne delta aktivt i samfunnet.

Ergoterapeuter kartlegger personens ønsker og muligheter for aktivitet og deltakelse, og støtter personens mestring med motivasjon og trening av konkrete hverdagsaktiviteter. Ergoterapeuter foreslår forenkling og tilpassing av aktiviteter og bidrar til inkluderende omgivelser.

Ergoterapeuter jobber med personer i alle aldre, både opp mot enkeltpersoner, grupper og på samfunnsnivå. Ergoterapeuter samarbeider ofte med annet helsepersonell.

 

Ergoterapi i kommunen

Kommunene skal ha et tilbud om ergoterapi. Ergoterapitjenesten består av kommunalt ansatte ergoterapeuter som gir et kostnadsfritt tilbud til kommunens innbyggere. Ergoterapeutene jobber på ulike arenaer, herunder i hjemmet, i barnehagen, på skolen, på arbeidsplassen og fritidsaktivitet.

 

Ergoterapeutene kan bidra med kartlegging, tilrettelegging og opptrening av en persons mulighet til å delta i aktivitet. Ergoterapeutene kan også gi bistand til å søke på og gi opplæring i tekniske hjelpemidler, der dette anses som hensiktsmessig og nødvendig.

 

Når tar du kontakt med ergoterapitjenesten?

  • Når du ikke lenger klarer å utføre eller har vansker med å utføre daglige, praktiske oppgaver som du klarte tidligere.
  • Når du ønsker veiledning, tilrettelegging eller trening for å bli mer selvhjulpen.

 

Tilmelding til ergoterapi (PDF, 64 kB)