Miljø og helse i virksomheter

Kommunen fører tilsyn etter forskrift om miljørettet helsevern med virksomheter som kan gi helsemessige ulemper til publikum. Her finner du nærmere informasjon om aktuelle virksomheter og miljøfaktorer