Andre miljøfaktorer

Miljøet du oppholder deg i, skal ikke gi helseskader. Dette gjelder både nærmiljøet ditt og andre områder der du ferdes.

I menyen under finner du informasjon om miljøfaktorer som kan gi helsemessige ulemper, og om når du kan kontakte miljørettet helsevern i kommunen.