Luftkvalitet

Sjekk luftkvaliteten i Rana her.

Ren luft er viktig for trivsel og helse. Vi følger derfor med på hvordan luftkvaliteten er i kommunen. I Rana har vi én målestasjon og den står på Moheia. Målingen er et samarbeid mellom industrien, Statens vegvesen og kommunen. I Rana har kvaliteten på lufta vært god de siste årene.

Noen perioder, som for eksempel kalde vinterdager og overgangen mellom vinter og vår kan ha høyere nivåer av svevestøv.

Hvis du vil lese mer om luftkvalitet, kan du gjøre det på Miljødirektoratet sine sider