Luftkvalitet

Sjekk luftkvaliteten i Rana her.

Ren luft er viktig for trivsel og helse. Vi følger derfor med på luftkvaliteten. 

Vi har én målestasjon i Rana. Den står på Moheia. Målingen av luftkvaliteten er et samarbeid mellom industrien, Statens vegvesen og kommunen. Kvaliteten på lufta i Rana har vært god de siste årene.

Noen perioder, som for eksempel kalde vinterdager og overgangen mellom vinter og vår, kan ha høyere nivåer av svevestøv.

Hvis du vil lese mer om luftkvalitet, kan du gjøre det på Miljødirektoratet sine sider