Seksjonere uteareal

Skal du dele opp utearealet i sameiet, må du søke om dette når du seksjonerer eller reseksjonerer. De fordelte utearealene (utendørs tilleggsdeler) vil tilhøre de ulike seksjonene.  

Forutsetninger og krav 

I utgangspunktet står du fritt til å fordele utearealet slik du selv vil. Det er imidlertid to vilkår som må være oppfylt:

  • Alle som eier en seksjon skal beholde muligheten til å komme fram til egen seksjon fra fellesarealet.
  • Utearealer som er vedtatt som fellesarealer i byggetillatelse eller reguleringsplan, kan ikke fordeles til enkelte seksjoner. Disse må fortsatt være fellesarealer. 

Slik søker du 

Du kan fordele uteareal når du seksjonerer første gang eller ved reseksjonering.

Du må tegne inn fordelingen av utearealene på situasjonsplanen. Her må du tydelig markere hvert uteareal med "Seksjonsnummer" og fellesarealene med "Fellesareal".

Søk om å seksjonere eiendommen med utendørs tilleggsdeler

Søk om å reseksjonere eiendommen med utendørs tilleggsdeler