Reseksjonering

Reseksjonering er å endre oppdelingen av en allerede seksjonert eiendom.

Slik søker du 

Søk om reseksjonering

Se veiledning til utfylling av søknadsskjema for reseksjonering

Du skal kun føre opp de seksjonene som skal endres. 

Hvem som skal signere søknadsskjemaet, varierer etter hva dere ønsker å endre. 
Se oversikt over hvem som skal signere søknadsskjemaet.

Dette må du sende inn sammen med søknaden

  • Eksisterende tinglyst seksjoneringssøknad. Både situasjonsplan og plantegninger. Dette bestiller du hos kartverket.
  • Situasjonskart over eiendommen som viser eiendomsgrenser og bebyggelse på eiendommen. Skriv ut kart fra Polarsirkelportalen
  • Plantegninger over alle etasjene i bygningen, inkludert kjeller og loft hvor det gjøres endringer mellom bruksenheter og fellesareal. Tegningene skal tydelig angi de nye grensene for bruksenhetene og bruken av de enkelte rommene.

Hvor skal dere sende søknaden?

Send søknaden med vedlegg i posten til Rana kommune, postboks 173, 8601 Mo i Rana. 

Søknaden skal leveres i 2 eksemplarer, alle i original. Kartverket Tinglysing krever originale signaturer ved tinglysing.

Seksjonering av uteareal?

Se egen side for seksjonering av uteareal

Hva koster det?

Se kapittel 5 i gebyrregulativet eierseksjonering/reseksjonering.

Her finner du gebyrregulativet (PDF, 623 kB)