Reseksjonering

Reseksjonering er å endre oppdelingen av en eiendom som er seksjonert fra før.

Slik søker du 

Søk om reseksjonering

 

Se veiledning til utfylling av søknadsskjema for reseksjonering

Du skal kun føre opp de seksjonene som skal endres. 

Hvem som skal signere søknadsskjemaet, varierer etter hva du ønsker å endre. 
Se oversikt over hvem som skal signere søknadsskjemaet.

Dette må du sende inn sammen med søknaden

  • Den eksisterende tinglyste seksjoneringssøknaden. Både situasjonsplan og plantegninger. Dette bestiller du hos kartverket.
  • Situasjonskart over eiendommen som viser eiendomsgrensene og bebyggelsen på eiendommen. Skriv ut kart fra Polarsirkelportalen
  • Plantegningene over alle etasjene i bygningen, også kjeller og loft der det gjøres endringer mellom bruksenhetene og fellesarealet. Tegningene skal tydelig angi de nye grensene for bruksenhetene, og bruken av de enkelte rommene.

Hvor skal du sende søknaden?

Send søknaden med vedlegg i posten til Rana kommune, postboks 173, 8601 Mo i Rana. 

Søknaden skal leveres i 2 originale eksemplarer. Kartverket Tinglysing krever originale signaturer ved tinglysing.

Seksjonering av uteareal?

Se egen side for seksjonering av uteareal

Hva koster det?

Prisene finner du i kapittel 5 i gebyrregulativet vårt - eierseksjonering/reseksjonering.

Her finner du gebyrregulativet (PDF, 3 MB)