Overføre areal mellom eiendommer

Arealoverføring er overføring av areal mellom eiendommer med felles grense uten at arealet blir opprettet som en egen eiendom.

Grensejustering er en enklere måte å overføre areal mellom eiendommer på

Sjekk her om du kan overføre arealet ved grensejustering.

 

Sjekk planer og bestemmelser for eiendommen din

Før du søker om tillatelse til å dele eiendommen må du sjekke hvilke planer og bestemmelser som gjelder for eiendommen din. Planer og bestemmelser er avgjørende for hva du kan gjøre av endringer  på eiendommen din.

Finn informasjon om eiendommen din og hva du har lov til å gjøre 

Samle alt du du må ha med i søknaden

 • Skriv ut kart og tegn inn nye eiendomsgrenser på dette kartet. Situasjonsplanen skal vise eksisterende grenser og ønsket delelinje (nye eiendomsgrenser).
 • Søk om dispensasjon hvis den nye eiendomsgrensen ikke er i samsvar med reguleringsplanen. Du må begrunne dispensasjonssøknaden skriftlig og legge den ved søknaden. Du finner skjema og veiledning for å søke om dispensasjon lenger ned.

Varsle naboene dine 

Når du har samlet alle dokumentene du trenger i søknaden din, må du varsle naboene. Du trenger ikke varsle naboene hvis de ikke blir berørt av delingen. Skal du fradele for å innløse en festetomt, er det for eksempel ikke nødvendig å varsle naboene.

Etter at varslene er sendt, skal naboene få minst 14 dager til å uttale seg om delingssøknaden. Naboene skal sende kommentarene (merknadene) sine til deg. 

Send elektronisk nabovarsel på e-Torg

Hvis du ikke ønsker å sende inn nabovarsel elektronisk finner du blanketter for nabovarsel hos Direktoratet for byggkvalitet.

Slik søker du 

Søk om arealoverføring

Dette må du legge ved søknaden 

 • Situasjonsplan
 • Rekvisisjon av oppmålingsforretning, Søk om oppmåling (PDF, 70 kB)
 • Kopi av nabovarselet
 • Kvittering som viser at naboene har mottatt varselet
 • Eventuelle merknader fra naboene
 • Begrunnelse hvis naboene ikke er varslet

Andre dokumenter som kan være nødvendig å legge ved søknaden

 • Erklæring om arealoverføring hvis eiendommene ikke har samme eier. Her finner du mer informasjon
 • Erklæring om pantefrafall
 • Søknad om dispensasjon
 • Avkjøringsplan 
 • Erklæring eller avtaler om veirett, ledninger og nødvendig vedlikehold som går over andre eiendommer 
 • Eventuelle erklæringer om at gjenværende eiendom (den opprinnelige eiendommen) gir fradelt (ny) eiendom rett til veg, vann- og avløpsledninger og eventuelt vedlikehold
 • Konsesjon eller egenerklæring om konsesjonsfrihet
 • Vedtak etter jordloven

Hvor sender du søknaden?

Send søknaden med vedlegg på e-post til postmottak@rana.kommune.no eller i posten til Rana kommune, postboks 173, 8601 Mo i Rana.