Justere eiendomsgrenser

En grensejustering er en mindre endring av grensen mellom to eiendommer.

Sjekk planer og bestemmelser for eiendommen din

Før du søker om tillatelse til å dele eiendommen må du sjekke hvilke planer og bestemmelser som gjelder for eiendommen din. Planer og bestemmelser er avgjørende for hva du kan gjøre av endringer på eiendommen din.

Finn informasjon om eiendommen din og hva du har lov til å gjøre

Kan du overføre arealet ved grensejustering?

  • Arealet mellom to eiendommer kan økes eller reduseres med inntil 5 prosent, men maksimalt 500 kvadratmeter.
  • Ingen av eiendommene kan avgi areal som overstiger 20 prosent av eiendommens areal før justeringen (80 prosent av eiendommens areal må ligge i «ro»).
  • Eiendommenes verdi kan ikke reduseres eller økes med mer enn folketrygdens grunnbeløp (1G).
  • Arealene som berøres av grensejusteringen må være regulert til samme formål. Grensejustering mellom areal mellom ulike formål (for eksempel vei og bolig) krever søknad etter plan- og bygningsloven.

Hvis kravene ikke er oppfylt, må du overføre arealet ved arealoverføring.

Slik søker du 

 Rekvisisjon av oppmålingsforretning (PDF, 143 kB)

Dette må du legge ved søknaden 

  • Situasjonsplan

Hvor sender du søknaden?

Send søknaden med vedlegg på e-post til postmottak@rana.kommune.no eller i posten til Rana kommune, postboks 173, 8601 Mo i Rana.

Hva skjer videre?

Kommunen vil vurdere om kriteriene for grensejustering er oppfylt. Blir søknaden godkjent vil partene bli kalt inn til oppmålingsforretning, der de nye grensene måles inn og merkes i marka.