Ønsker du å kjøpe et tilleggsareal til tomta di?

Hvis du ønsker å utvide tomta di, må du først finne ut hva det arealet du vil kjøpe er regulert til. Det vil si om arealet i utgangspunktet skal være boligformål, et friareal, en vei, en lekeplass eller lignende.   

Før du søker

Før du søker, må du altså sjekke de kommunale planene (kommuneplanens arealdel og reguleringsplanen for området). Planene finner du på Polarsirkelportalen. 

Hvis du synes det er vanskelig å forstå kartene, kan du ta kontakt med oss på seksjon for kart og arealplan. Send oss en e-post på postmottak@rana.kommune.no eller ring oss på telefon 75 14 50 00.  

Søk om å få kjøpe et tilleggsareal

Hvis det du skal bruke tilleggsarealet til er det samme som det reguleringsplanen sier det skal brukes til, kan du sende oss en søknad om å få kjøpe det. Vi har ikke et eget søknadsskjema for dette, så du må sende oss en e-post på postmottak@rana.kommune.no eller du kan levere en skriftlig søknad på innbyggertorget på biblioteket. 

I søknaden må du legge ved

  • et kart som viser hvilket areal du vil kjøpe
  • en beskrivelse av hva du skal bruke arealet til

Hvis det du skal bruke arealet til ikke er det samme som det reguleringsplanen sier det skal brukes til, og du fremdeles ønsker å kjøpe, må du søke om en mindre reguleringsendring av planen. Her kan du lese mer om mindre reguleringsendringer

Her er kan du også lese mer om å

Hva koster det?

Du må betale gebyr for saksbehandlingen. I tillegg må du betale for fradelingen og en ev. endring av reguleringsplan. Gebyrregulativet finner du her (PDF, 3 MB).

Hvis kjøpet av tilleggsarealet krever en mindre reguleringsendring, blir du i tillegg til grunngebyret fakturert for økt BRA per m² basert på tillatt utnyttelsesgrad i planen. Dersom arealet blir endret fra friareal eller annet grøntareal, vil det også bli fakturert ekstra for dette.