Søke ved hjelp av fagfolk

Her finner du oversikt over de ulike elektroniske søknadsløsningene for innsending av byggesøknader til kommunen.

Sjekk planer og bestemmelser for eiendommen

Før du bygger, river eller endrer må du sjekke hvilke planer og bestemmelser som gjelder for eiendommen. Planer og bestemmelser er avgjørende for hva du kan gjøre av endringer og hva du kan bruke bygget på eiendommen til.

Finn informasjon om eiendommen og hva du har lov til å bygge 

Samle alt du du må ha med i byggesøknaden

  • Bestill situasjonskart på e-Torg og tegn det du skal bygge med mål inn på dette kartet
  • Få noen til å tegne bygget for deg eller tegn selv. Tegninger som skal være med søknaden er målsatte fasadetegninger, plantegninger og snitt-tegninger. Vi stiller krav om at tegningene er godt utført

Tegninger og situasjonskart kan lastes opp i den elektroniske søknaden.

Hvis kommunen har tidligere godkjente tegninger for eiendommen, kan du bestille disse fra flere ulike leverandører.

Kjøp eiendomsinformasjon

Varsle naboene og eventuelt offentlige instanser 

Behandlingen av byggesøknaden går fortere hvis dere har hentet inn uttalelser og varslet aktuelle naboer og offentlige og private instanser før dere sender inn byggesøknaden.

Send inn søknaden

Du kan sende inn søknaden til kommunen på ulike måter.

Digitale løsninger for byggesøknader for fagfolk

Du kan også sende søknaden på e-post til til postmottak@rana.kommune.no eller i posten til Rana kommune, postboks 173, 8601 Mo i Rana.