Søke på egen hånd

Noen byggeprosjekt kan du søke om selv.

Hva må til for å sende inn en byggesøknad?

Se denne filmen før du setter i gang.

 

Se også tips og råd for deg som skal bygge selv.

 

Sjekk om du må sende inn byggesøknad 

Sjekk først om du må søke

 

Sjekk planer og bestemmelser for eiendommen din

Før du bygger, river eller endrer må du sjekke hvilke planer og bestemmelser som gjelder for eiendommen din. Planer og bestemmelser er avgjørende for hvilke endringer du kan gjøre og hva du kan bruke bygget på eiendommen din til.

 

Finn informasjon om eiendommen din og hva du har lov til å bygge 

 

Samle alt du du må ha med i byggesøknaden

  • Bestill situasjonskart på e-Torg og tegn det du skal bygge med mål inn på dette kartet
  • Få noen til å tegne bygget for deg eller tegn det selv. Både målsatte fasadetegninger, plantegninger og snitt-tegninger skal være med søknaden. Vi stiller krav om at tegningene er godt utført.

 

Hvis kommunen har tidligere godkjente tegninger for eiendommen, kan du bestille disse fra flere ulike leverandører.

 

Her kan du kjøpe informasjon om eiendommen

 

Varsle naboene dine 

Når du har samlet alle dokumentene du trenger i byggesøknaden din, må du varsle naboene. Du trenger ikke varsle naboene hvis du skal gjøre mindre arbeider som ikke påvirker dem.

 

Etter at varslene er sendt, skal naboene få minst 14 dager til å uttale seg om byggeprosjektet. Naboene skal sende kommentarene (merknadene) sine til deg. 

 

Send elektronisk nabovarsel på e-Torg

 

Hvis du ikke ønsker å sende inn nabovarsel elektronisk, finner du blanketter for nabovarsel hos Direktoratet for byggkvalitet.

 

Dette må du levere sammen med søknaden

  • en kopi av nabovarselet
  • en kvittering som viser at naboene har mottatt varselet
  • eventuelle merknader fra naboene
  • en begrunnelse hvis naboene ikke er varslet

 

Send inn søknad

Du kan sende inn søknaden til kommunen på ulike måter.