Endre fasaden

Hvis du skal gjøre mindre fasadeendringer, trenger du ofte ikke å søke. Men hvis det du skal gjøre betyr endring av bærende konstruksjoner, byggets karakter eller utseende, må du sende inn en søknad. 

Hva er en fasadeendring?

Fasaden på et bygg er yttervegger og tak. Fasadeendringer kan for eksempel omfatte

  • bytte av vinduer i yttervegg, tak, loft eller kjeller
  • bytte av dører i yttervegg eller kjeller
  • etterisolere, rehabilitere, tilbakeføre eller endre fasadekledning
  • skifte eller etterisolere tak
  • bygge inn en balkong med glass, bygge, rive eller utvide en balkong
  • montering av varmepumpe, markise eller skilt

 

Sjekk hvilke regler som gjelder for eiendommen din

Finn informasjon om eiendommen din og hva du har lov til å bygge

Må jeg søke eller ikke?

Hvis du ønsker å sette inn en ny dør eller et vindu, kan du som regel gjøre dette uten å søke. Hvis endringen endrer byggets karakter eller utseende, må du sende inn søknad. 

Kan jeg søke selv?

Du kan selv søke om enkle endringer. Eksempler på dette er å sette inn store vinduer eller å bytte kledning på vegger eller bytte tak.

Søk på egen hånd

Her finner du mer informasjon om fasadeendring

Veiledning om fasadeendring (PDF, 289 kB)