Bygge terrasse eller platting

Hvis du skal bygge en platting eller en terrasse, må du sjekke hvilke regler som gjelder for det. 

Hva er forskjellen på en platting og en terrasse?

  • En platting (utegulv) er en opparbeidet del av utearealer som ligger direkte på bakken eller lavt over terreng. Utegulv kan være av for eksempel stein, tre eller betong.

  • En terrasse er en planert avsats for uteopphold med direkte atkomst fra både terrenget og huset. Den kan ikke være av ulikt materiale, men ikke overbygd. En takterrasse er et uteoppholdsareal på et flatt tak.

 

Sjekk hvilke regler som gjelder for eiendommen din

Finn informasjon om eiendommen din og hva du har lov til å bygge 

 

Må jeg søke eller ikke?

Du trenger ikke søke om å bygge terrasse hvis

  • terrassen er lavere enn 1 meter over ferdig planert terreng
  • den ikke stikker lenger ut enn 4 meter fra ytterveggen til bygningen
  • den ikke er overbygd
  • avstanden til nabogrensen er minst 1 meter, hvis dette ikke er i strid med kommunale planer

Du trenger ikke søke om å bygge platting hvis plattingen er lavere enn 0,5 meter over ferdig planert terreng.

Vær oppmerksom på at en terrasse som ligger høyere enn 0,5 meter over et ferdig planert terreng, blir beregnet som bebygd areal (BYA). 

Her må du også sjekke plankart eller planbestemmelser, blant annet om byggegrenser, avstandskrav og utnyttelsesgrad.

Finn ut om du må søke

 

Kan jeg søke selv?

Ja, det kan du.

Søk på egen hånd

 

Send oss en melding når du er ferdig

Selv om du ikke må søke, må du sende melding til kommunen når du er ferdig. Du må opplyse om hva du har bygget og hvor det er plassert på eiendommen. Kommunen trenger opplysningene for å oppdatere det digitale kartet.

Du må sende oss

Send opplysningene på e-post til postmottak@rana.kommune.no eller i posten til Rana kommune, postboks 173, 8601 Mo i Rana.

 

Her finner du mer informasjon om å bygge terrasse eller platting

Veiledning om å bygge veranda, balkong eller terrasse (PDF, 141 kB)