Bygge gjerde eller levegg

Før du setter opp et gjerde eller en levegg, må du undersøke hvilke regler som gjelder for eiendommen din. For gjerder og levegger er det regler for både høyder og lengder.

Sjekk hvilke regler som gjelder for eiendommen din

Finn informasjon om eiendommen din og hva du har lov til å bygge 

Vær oppmerksom på at det kan være andre regelverk du også må sjekke, for eksempel:

  • byggegrenser i kommunale planer
  • byggegrenser i henhold til vegloven

 

Må jeg søke eller ikke?

Hvis gjerdet er lavere enn 1,5 meter og har en avstand til regulert veikant (inkludert fortau) på minst 0,5 meter, trenger du ikke å søke. 

Du kan bygge én enkelt levegg uten å søke, hvis 

  • den er lavere enn 1,8 meter. Høyden på leveggen skal måles der det er størst høydeforskjell fra terrenget til toppen av leveggen.
  • den står minst 1 meter fra nabogrensen. Da kan leveggen være maks 10 meter lang.
  • den er plassert inntil nabogrensen og er maks 5 meter lang. 
  • den ivaretar fri sikt ved avkjørsler fra vei, gårdsplass og gang- og sykkelstier.
  • den ikke kommer i konflikt med offentlige vann- og avløpsledninger.
  • den ikke kommer i konflikt med regulerte byggegrenser, veiloven, jernbaneloven eller 100-metersbeltet langs sjø og vassdrag.

Finn ut om du må søke

 

Kan jeg søke selv?

Du kan søke selv hvis du ønsker å bygge gjerde eller levegg som er lavere enn 1,8 meter.

Søk på egen hånd

 

Her finner du mer informasjon om å bygge gjerde eller levegg

Veiledning om å bygge gjerde eller levegg (PDF, 191 kB)