Bygge garasje

Hvis du skal bygge garasje, må du sjekke om du må søke om det eller ikke. 

Dette må du sjekke hvis du skal bygge garasje

  • Avstand til: offentlig vei, jernbane, høyspentlinjer, sjø eller vassdrag, kommunale vann- og avløpsledninger, egne bygg, nabobygg og nabogrense.
  • Grunnforhold, for eksempel kvikkleire, flom- eller rasutsatt område
  • Ny eller endret avkjørsel mot offentlig vei
  • Det kan også være andre begrensninger som hindrer bygging. Dette kan du finne i reguleringsplan, kommuneplanens arealdel, andre plandokument eller situasjonskart. For eksempel utnyttelsesgrad, byggegrense, LNFR-område, størrelse og utforming på garasjen.

Hvis ett eller flere av kravene i de punktene som er listet opp over ikke er oppfylte, må du søke. 

Sjekk hvilke regler som gjelder for eiendommen din

Sjekk først om det er egne regler for garasjer i reguleringsplanen for eiendommen din. Hvis reguleringsplanen har egne regler for garasjer, må du følge disse. 

Finn informasjon om eiendommen din og hva du har lov til å bygge

Må jeg søke eller ikke?

Du må som regel søke om å få lov til å bygge, men for noen mindre byggearbeider trenger du ikke søke. 

Finn ut om du må søke

Søke om å bygge garasje

Hvis garasjen er søknadspliktig, må du søke kommunen før du bygger. 

Kan jeg søke selv?

Du kan søke selv hvis det du skal bygge er under 70 kvadratmeter, bygningen er maks én etasje høy og ingen skal bo eller sove i bygningen.

Fagfolk må søke for deg, dersom bygningen er over 70 kvadratmeter eller noen skal sove eller bo der.

Søk på egen hånd

Send melding når du er ferdig

Selv om du ikke må søke, må du sende melding til kommunen når du er ferdig. Du må opplyse om hva du har bygget og hvor det er plassert på eiendommen. Kommunen trenger opplysningene for å oppdatere det digitale kartet.

Du må sende oss

Send opplysningene på e-post til postmottak@rana.kommune.no eller i posten til Rana kommune, postboks 173, 8601 Mo i Rana.

Du må søke hvis du skal bygge ny avkjørsel eller endre en eksisterende 

Hvordan avkjørsler plasseres, utformes og brukes, er av stor betydning for trafikkavviklingen og trafikksikkerheten.

Slik søker du om ny eller endret avkjørsel

Her finner du mer informasjon om å bygge mindre bygninger

Veiledning om å bygge mindre bygninger (PDF, 150 kB)