Søknad om fritak for feiing og tilsyn

Her kan du søke om fritak for feiing og tilsyn. Fritak for feiing og tilsyn innvilges vanligvis: hvis huset ikke har pipe, det ikke er montert ovn til pipa og dersom huset skal rives eller er i en slik stand at det ikke er egnet til bruk.

Fritak for feiing og tilsyn innvilges vanligvis: 

  • hvis huset ikke har pipe
  • hvis det ikke er montert ovn til pipa
  • hvis bygget er til nedfalls eller av annen grunn ikke er egnet til bruk
  • hvis huset skal rives (når rivingstillatelse er omsøkt)