Faktura fra Rana kommune

Rana kommune forsøker å sende alle fakturaer digitalt, enten som eFaktura, via digital postkasse (Digipost eller eBoks) eller som vedlegg i en e-post. Hvis dette ikke er mulig blir fakturaen levert som papirfaktura i postkassen din.

Du kan se og administrere dine faktura ved innlogging i ID-porten

Hvor får du fakturaen?

Du bestemmer selv hvilken kanal du vil få fakturaen i. Før fakturaen sendes gjøres det et oppslag mot nasjonale registre og de ulike kanalene i en bestemt rekkefølge, og fakturaen sendes i den øverste rangerte kanalen som er aktiv.

Rekkefølgen er som følger:

  1. Avtalegiro
  2. eFaktura
  3. Vipps Regning
  4. Digital postkasse innbygger
  5. E-post
  6. Blankett/Papir

Inkasso

Etter forfallsdato overføres fakturaene til inkassoselskap for videre oppfølging. Vi benytter Intrum som inkassoselskap (tidligere Lindorff). Her finner du informasjon om inkasso på Intrum sine hjemmesider.

Har du spørsmål?

Dersom du har spørsmål om betaling eller hvor du får fakturaen, kan du sende e-post til regnskap@rana.kommune.no

For spørsmål som gjelder de faktiske tjenestene det er fakturert for/som er levert, og oppstart eller avslutning av disse, må ansvarlig avdeling (for eksempel teknisk avdeling om kommunale avgifter og SFO-leder om SFO) kontaktes. Kontaktinformasjon til de ulike avdelingene er tilgjengelig på kommunens nettsider.