Voksenopplæringen

Rana voksenopplæring tilbyr norskkurs og grunnskoleopplæring for voksne ut fra språknivå, utdanningsnivå og arbeidserfaring. 

Målet for alle kurs er at du skal kunne delta i norsk samfunns- og arbeidsliv.
Språknivået på våre kurs er definert etter det felles europeiske rammeverket for språk.  Du kan lese mer om voksenopplæringen på Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse.

Kart