Priser og plasstyper i SFO i Rana kommune

I statsbudsjettet for 2023 ble det vedtatt 12 timer gratis SFO også for elever 2. trinn. Da blir det gratis kjernetid for 1. og 2. trinn skoleåret 23/24. Gratis kjernetid i Rana kommune avholdes etter skoletid alle dager.

  • For 1. og 2. klassingene blir det to plasstyper å velge mellom: 
    • Hel plass = hele dagen. Plassen vil ha en kostnad på kroner 1390,- per måned.
    • Gratis plass. Etter skoletid alle dager. 
  • Søknadsfrist: 01.april. Søknader etter frist avhenger av ledige plasser på SFO.
  • Betaling for timene trekkes fra etter at søknad om redusert foreldrebetaling er behandlet og iverksatt.
  • Tidspunktene for gratis kjernetid gjelder uavhengig om det er skoledag eller om SFO er ferieåpen. Det vil si at om dere ønsker SFO hele dagen i ferier må dere søke hel plass 1. klasse.
  • Du kan lese mer om moderasjonsordningene i SFO på Utdanningsdirektoratets sider

Priser for SFO-plasser i Rana kommune

Priser for SFO-plasser i Rana kommune
Plasstype Pris per måned i 11 måneder per skoleår Omfang av tilbudet
100% plass 2976 Fem dager per uke og hele dagen på skolefrie dager
80% plass 2406 Fire dager per uke og hele dagen på skolefrie dager på avtale dager
60% plass 1805 Tre dager per uke og hele dagen på skolefrie dager på avtalte dager
Morgenplass 1389 Før skolen fem dager per uke og hele dagen på skolefrie dager
Ettermiddagsplass 2661 Etter skolen fem dager per uke og hele dagen på skolefrie dager
Dag/akutt-plass 300 per dag * Elever uten plass og det oppstår akutt behov for tilsyn før/etter skolen. Ta kontakt med skolen for avtale.
Gratis kjernetid 1. og 2. klasse- fra 01.08.22 0,- 12 timer gratis kjernetid per uke for elever på 1. og 2.trinn. Kjernetiden legges etter skoletid alle dager
100 % plass for 1. og 2. klasse 1390 Fem dager per uke og hele dagen på skolefrie dager. Plassen gjelder bare for elever på 1. og 2. trinn
Oversikt over hva SFO-plassene i Rana kommune koster. Prisene er per måned og det betales for 11 måneder per skoleår. Er det to eller flere barn med samme adresse og med enten felles mor eller far, så får dere 50% avslag på den rimeligste plassen. Plasstypene gratis kjernetid 1. klasse og hel plass 1. klasse gjelder fra 01.august 2022