Priser og plasstyper i SFO i Rana kommune

Fra skoleåret 2024/2025 får alle elever på 1. , 2. og 3. trinn i Rana kommune 12 timer gratis skolefritidsordning (SF) per uke. Gratis kjernetid gjelder etter skoletid alle hverdager. 

  • For 1. . 2. og 3. klassingene blir det to plasstyper å velge mellom: 
    • Hel plass = før og etter skoletid og hele dagen i ferier.   Plassen vil ha en kostnad på kroner 1450- per måned.
    • Gratis plass. Etter skoletid hver dag.  
  • Søknadsfrist: 01.april. Søknader etter frist vil bli vurdert basert på tilgjengelige plasser på SFO.
  • Tidspunktene for gratis kjernetid gjelder uavhengig om det er skoledag eller om SFO er ferieåpen. Det vil si at om dere ønsker SFO hele dagen i ferier må dere søke “hel plass 1. 2. og3.klasse.” - de som allerede har en slik plass trenger ikke søke for hver skoleår. 
  • Du kan lese mer om moderasjonsordningene i SFO på Utdanningsdirektoratets sider
  • Mer informasjon om SFO i Rana, blant annet åpningstider.

Priser for SFO-plasser i Rana kommune

Priser for SFO-plasser i Rana kommune
Plasstype Pris per måned i 11 måneder per skoleår Omfang av tilbudet
100% plass 3104 Fem dager per uke og hele dagen på skolefrie dager
80% plass 2509 Fire dager per uke og hele dagen på skolefrie dager på avtale dager
60% plass 1883 Tre dager per uke og hele dagen på skolefrie dager på avtalte dager
Morgenplass 1449 Før skolen fem dager per uke og hele dagen på skolefrie dager
Ettermiddagsplass 2775 Etter skolen fem dager per uke og hele dagen på skolefrie dager
Dag/akutt-plass 313 per dag * Elever uten plass og det oppstår akutt behov for tilsyn før/etter skolen. Ta kontakt med skolen for avtale.
Gratis kjernetid 1. -3. klasse 0 12 timer gratis kjernetid per uke for elever på 1. - 3. trinn. Kjernetiden legges etter skoletid alle dager
100 % plass 1. - 3. klasse 1450 Fem dager per uke og hele dagen på skolefrie dager. Plassen gjelder bare for elever på 1. - 3. trinn.
SFO miniplass * 637 * Plassen er bare tilgjengelig på Utskarpen barne- og ungdomsskole, Storforshei barne- og ungdomsskole og Skonseng barneskole
Oversikt over hva SFO-plassene i Rana kommune koster. Prisene er per måned og det betales for 11 måneder per skoleår. Er det to eller flere barn med samme adresse og med enten felles mor eller far, så får dere 50% avslag på den rimeligste plassen.