SFO - skolefritidsordning i Rana kommune

Skolefritidsordningen er et tilbud før og etter skoletid til barn i 1. til 4. klasse og for barn med spesielle behov i 1. til 7. klasse. Alle kommunale skoler med barnetrinn i Rana kommune har tilbud om skolefritidsordning på den skolen de går på.

Logg inn for å søke/endre eller si opp SFO