Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT)

PP-tjenesten skal sikre at barn, elever og voksne med behov for spesialpedagogisk hjelp i barnehage eller spesialundervisning i skole får et inkluderende, likeverdig og tilpasset tilbud. PPT Rana er vertskommune for Hemnes, Nesna og Rødøy.