Forsikring av barn i barnehage

Skjer det en hendelse i barnehagen som kan føre til erstatningsansvar melder barnehagen dette til forsikringsselskapet. Foresatte blir i etterkant kontaktet av forsikringsselskapet. 

- dette er i hovedsak tann- , brann- eller bruddskader, sykehusinnleggelse eller skader med stor sannsynlighet for tap av funksjonsevne. 

Foresatte kan selv melde inn skader som har skjedd i barnehagen etter 01.mars 2022 til forsikringsselskapet.

Meld skade til forsikringsselskapet

  • du velger meld sak uten bedriftstilgang
  • du må logge inn med IDporten
  • forsikringsnummeret er 91280518
  • saken blir ikke registrert på deg personlig
  • som melder kan du laste opp aktuelle dokumenter nå eller senere
  • som melder kan du kommunisere med forsikringsselskapet

Hvis skaden har skjedd før 01.mars 2022 og ikke ennå er meldt inn må du ta kontakt med barnehagen.

På forsikringsselskapets hjemmesider kan du laste ned "Ulykkesforsikring elever"  ( den gjelder også barnehagebarn) 

I denne presentasjonen finner du mer informasjon om forsikringen.  (PDF, 590 kB)