Graving på egen tomt

Før du starter graving, anbefaler vi at du sjekker hva som ligger registrert av kabler og ledninger på eiendommen via ledningsportalen til Geomatikk.  

Du kan grave på privat tomt hvis du ikke graver nærmere veien enn 3 meter. Graving nærmere vei enn 3 meter, må utføres av en godkjent entreprenør, som må søke om gravetillatelse og tillatelse til skilting og sikring.  

Hver vei har en sikkerhetssone som er fastsatt etter fartsgrensen på veien. Hvis arbeid utføres innenfor veiens fastsatte sikkerhetssone, må man skilte og sikre arbeidet. For å kunne skilte og sikre må man ha gjennomgått kurs. 

For mer info se graving i vei og friareal  og krav til arbeidsvarsling og skilting.