Graving i vei og friareal

For å kunne grave i vei, veiens sideareal, friareal eller areal som kommunen fester eller drifter, må det på forhånd være godkjent en søknad om graving. 

Send gravesøknad