Meld feil

Her kan du melde feil hvis du har skade eller feil på vann- eller avløpsledninger.

Ved skade eller feil knyttet til offentlig vann og avløp:

Ring oss: Telefon dagtid: 901 81 437

Vakttelefon etter arbeidstid: 959 15 200

Vakttelefonen er kun bemannet utenfor ordinær arbeidstid. Hverdager mellom kl. 15.00 og 07.00, samt hele døgnet i helgene.